Profilisanje

O Profilisanju Konkretizovano i uprošćenim načinom rečeno, profilisanje je oblik očitavanja, objašnjavanja, ali i spoznaje jedinstvenosti čovjekove psihe -njegovog uma, potencije, statike, dinamike, emotivnog stanja i kondicije usaglašavanja misli sa sviješću. Uraditi...