O Atributaru vještina

Nakon uspješno sprovedenog programa izrade deskriptivnih profila (koji je regionalno zaživio), korisnici su dobili mogućnost za još jedan “ličnoopisni” proizvod – tzv. atributar vještina.

 

Šta je atributar vještina?

Svojevrsni dokument u kojem se profiličarskim “alatkama”; utvrđuje najpotentnije kreativno jezgro (ili jezgra) u čovjeku. 

Šta u atributaru piše?

Navode se afiniteti, talenti, ANUI – tzv. lični navigacioni resursi. Jednostavnije rečeno, evidentira se, potom ispisuje čovjekov konstruktivni potencijal

– ili –

u kojim oblastima, sferama uticaja/rada/profesijama/stvaralaštva/umjetnosti/obrazovnim ili stručnim granama bi njegovo biće došlo do optimalnog (idealnog) izražaja.

 

Šta je tačno ANUI?

U profiličarskoj terminologiji ANUI se svodi na utvrđivanje već pomenutih “ličnih navigacionih resursa”. Bez obzira što pojedinac može imati uvida u neke od sopstvenih konstruktorskih kapaciteta, obično nije svjestan onih koji su “uspavani” – a posjeduje ih u mjeri koja se može razviti u značajan životno/radno/stvaralački potencijal.
Atributar ukazuje, između ostalog, i na skrivne “ladice sposobnosti” – koje mogu postati instrument, kompas u čovjekovom životnom krstarenju.

 

Kome je Atributar potreban/namijenjen?

Ne postoji selekciona determinanta (izrada atributara nije uslovljena dobom, polom, obrazovnim nivoom…). Svako lice može da zatraži i prođe proceduru izrade atributara vještina. Jedina razlika u odnosu na prijavljivanje kod izrade profila, osoba ne mora da bude punoljetna da bi krenula u proceduru utvrđivanja svojih afinitetskih skala.

Ko najčešće traži izradu Atributara?

Svršeni osnovci, svršeni srednjoškolci, mladi, zrele osobe… Zapravo svi oni koji žele da saznaju kojim drumom valja započeti dinamično životno putovanje.
Atributar je izuzetno koristan u odabiru škole, fakulteta, posla, izmjene komfornih zona, kod zaobilaženja “tački spoticanja”… Služi kao pomoćno sredstvo u pozicioniranju sebe na najadekvatniji mogući način (kako lično, tako i u socio ambijentu).

 

Kakva je procedura?

Slično kao kod izrade profila, zainteresovana lica prolaze dva modula (dvije faze) u provjeri afinitetske skale (vještina). Prva faza je razgovor sa profiličarem, druga faza podrazumijeva popunjavanje posebno dizajniranog Upitnika. Nakon odrađenih modula, potrebno je sedam (7) dana za finalizaciju Atributara.

 

Koja metoda se koristi u izradi Atributara?

Zapravo, koriste se dvije glavne metode: deskriptivna i eksplikativna. Opisuje se dinamika čovjekova (zalazi se u polje potencijala) i obrazlaže stepen afiniteta. Da bi bilo jasnije, pronalaze se mjesta na kojima (u čovjeku) stanuju “iskre” – kako bi se rasplamsale u vitalnu vatru.
Pojedinci često nisu svjesni imena i prirode svojih magija.

 

Kako se prijaviti za izradu atributara i zakazati termin?

Zainteresovani mogu poslati mejl na adresu
licni.atributar@gmail.com

Dalja procedura je u rukama profiličara.