2/3 lenisa

2/3 lenisa

Lenis označava glas proizveden relativno slabim mišićnim naporom i mekim dahom. Suprotno od njega je fortis – gdje je glas jak i iziskuje snagu. U fonetici se koriste drugačiji termini: napeti i nenapeti glasovi. U medicini i profilisanju prisustvo retrogradnog lenisa...

Tihe vreće

Tihe vreće

Prije šest godina, prijatan muški glas sa radija odluči da preskoči redovno informisanje. Izjavi bez pardona: "Dragi slušaoci ovo jutro ćemo započeti drugačije... pročitaću članak objavljen u novinama na stranicama kulture". Bješe to prvi put da sa radio talasa čujem...

Menuet u g-molu

Menuet u g-molu

Prevariš se oko mnogo toga... shvatiš da niko nije onakav kako se predstavlja. Nisi ni ti - i to je od svih prevara najveća. Kako sebi reći "zaslužuješ šamar nezahvalna barabo!", kad smo posebno slabi na grčeve iz sopstvenog mesa? Tja. Nemojte se opterećivati oko...

Potpuno aprilski

Potpuno aprilski

Svane jutro kada se ugrizeš za lakat i odlučiš da batališ da preplivavaš okeane zbog ljudi koji ne bi ni lokvu preskočili za tebe. No, tu se muka ne završava. Naviknute na udobnost teško pogađa kada oni što im ugađaju prestanu sa primicanjem jastuka. Tada nastupaju...

Iznad vazduha

Iznad vazduha

Za djecu koja se nađu u žaru igre „običan svijet“ se gotovo sasvim ukida... Nastupa momenat najugodnije sinteze duha i tijela. Vrijeme i prostor su sadržajniji, bolјe iskorišćeni – pojavlјuje se spontan i neobjašnjivo stabilan red. Ritam i harmonija se nadovezuju sa...

Bez cimeta

Bez cimeta

Neka su i zlatni – lanci su lanci. Možeš da budeš u svijetu, ali i da budeš slobodan od njega. Jer, najljepše je biti nešto i neko - čemu niko i ništa ne treba. Da bi ovo shvatio – nudim ti tri načina... * * * LICE NOŽA - Vjera da nož neće izdati, samo ako ga držiš u...

Tvojih 0,00002%

Tvojih 0,00002%

Dobrovoljno pristadoh da učestvujem u jednom socio eksperimentu koji se zbio prije nedelju dana. Prosta priča pripremljena od strane nekoliko psihologa sa jasnim ciljem – da opišem sebe i šta proživljavam nakon gledanja latino serije maratonskog tipa. Naslov vam neću...

Debalkanizuj se više!

Debalkanizuj se više!

Skeleti slanim mesom natopljeni. Zglobovi svuda iznikli. Posebno tamo kuda kičma prolazi. Upravo tu gdje smo najduži... od vrata do guznog dijela postadosmo najsavitljiviji. Imamo leđa za klanjanje kakva niko drugi nigdje ne imade. Kao da smo od koljena sastavljani. U...

Ples

Ples

Reći ću ti nešto o dvije vrste plesa: Netke i Gaut. Plesali su ih izumrle noge na prostoru gdje sada spavaju Grahovo i Vilusi. Nekad su tamo živjele šume, i brbljive ptice što su čuvale stabla lješnika. Onda se naseliše krš i drača. Ostalo je nešto čvoraka sa čoporima...