Pad ptica

Pad ptica

Ne liži kantu za smeće. Formulacija koju sam davno zapisao kada smo obrađivali dubokorascjepni segment "intenzivnih pseudoautoriteta". Vjerovatno jedna od najza.ebanijih dušolomki naše podsuknje čovječanstva. Jer, na Balkanu se time niko nikada nije bavio, a da je...

Bogomoljkino ćutanje

Bogomoljkino ćutanje

"Molimo da dokument bude sakstinktalan". Ova formulacija je rijetka, obično se nalazi u zahtjevima kada se traži hitan odgovor ili se piše važan izvještaj o stvarima od nacionalne (ili različitostepene) bezbjednosti. Skoro se nikad ne može naći u klasičnoj...

Kome pripadaš

Kome pripadaš

Postoje dva oblika krivice: objektivna i subjektivna. Prva je očigledna, prepoznata, utvrđena i snosi konkretne posljedice (sud, osuda i kazna)... Subjektivna je "lizijerna", neuhvatljiva i uvijek se tiče čovjekovog moralnog kompasa (brkaju je sa grižom savjesti,...

Ko te šta pita

Ko te šta pita

Brojevi i slova. Sve je brojivo. Sve je iskazivo. Takozvani "aksiom odgovorivosti" (ili, postavi pitanje - odgovor mora postojati). Opet, sve je nedorečeno, i svemu fali postojan rezultat. Opet aksiom, ali ovaj je poznat kao "zakon neokončanosti". No, ko kaže da nešto...

Dvije Teodore

Dvije Teodore

Supruga vizantijskog cara Justinijana Prvog je kroz istoriju ostala upamćena kao jedna od najsposobnijih vladarki iz sjenke koju je svijet imao. Istoričari su se često poigravali njenim porijeklom (tvrdeći da je niskog roda), nespretno pokušavajući da zametnu...

Sve od leda

Sve od leda

Nemušti govor - ili snaga izgovaranja nijemih (magijskih) riječi. Prema vjerovanju mogli su da ih čuju svi čija srca nisu ispunjena kostoždernim tragovima grijeha. Preci ovdašnjih kultura govore o njemu kao o jeziku kojeg su upravo ljudi unakaradili - ukravši ga od...

Svjetlost i čistina

Svjetlost i čistina

Prethodna kolumna je privukla srčanu pažnju... toliku, da ste je učinili najčitanijim tekstom od početka dvadeset druge, pa me doveli do slatke zabune. Da li to znači da nam elan za pojmovnim smislom postaje posebno važan? Ili ste prosto sjajna publika, koja umije da...

Orošena slova

Orošena slova

Ersa - ime starogrčke boginje rose. Ipak, mitološka građa o njoj je oskudna, tanka... pa se i vodi rasprava kako je svrstati međ božanstva titanskih promjera. Danas se ersaotom smatra ono lice koje posjeduje kapacitet "stvoriteljstva", ali povučenost (introvertnost)...

Brat i sestra

Brat i sestra

Ja ovo ne mogu. Trčala je ka jezeru. Nazire se. Ja ovo ne mogu. Trčala je ka mjestu gdje će odustati, i vratiti sve darove. Ja ovo ne mogu. Trčala je u hrapavoj obući, strgnuvši narukvice i ogrlicu što je nekad jednom stekla... trčala je, pa naglo ukopa tabane. Stade....