Profilisanje

O Profilisanju Profilisanje je izašlo iz polja bezbjednosti, kom je prevashodno bilo i namijenjeno, te ušlo u civilnu sferu – i danas potpada pod ono što se najpreciznije zove deskripcija ličnosti. Najčešće se izučava na onim katedrama gdje postoji “gusto...