Dešifrovanje duše, najteža je kripto zamka od postanja… Razumijevanje najfinijih navoja ličnosti predstavlјa krajnju destinaciju sveg lјudskog truda. Umjetnost, nauka i vjera – za cilј imaju spasenje. Svaka polazi od različitih stanovišta: umjetnost pruža zadovolјstvo; nauka pita i rešava; vjera sabira nadu. I sve tri smatraju da je suština čovjekova dobra – u šta se valјa kladiti (u suprotnom, bili bismo najgora bakterijska sorta).

Slijedi nekoliko redaka koji mogu pomoći da spoznate moći (ili slabosti). Matrica (pod oznakom TH-3) još jedna u službi procjene ličnosti… u njoj se nalaze sledeće definicije:

* * *

Torpe (torp) – stanje zalјublјenosti koje dovodi do blokada između dvoje lјudi, i nemogućnosti da jedno drugom priđu, čak ni da otpočnu komunikaciju.

Inefabličnost (ineffable) – nešto što je toliko veliko, značajno da ne može biti izrečeno, iskazano riječima (prosto se sveukupno osjeća i stvara jak balast u potrebi da se nekako ispriča).

Egzoneracija – potpuna sloboda od tereta koji nosite. Često je u svezi sa raznim aspektima: kada se riješi mučna, dugogodišnja briga; realizuje želјena aspiracija; pobijedi neka sasvim druga “neman” koja vas je proganjala… a najčistiji oblik egzoneracije je “otpočinjanje dana kao da drugog dana nema”.

Morozis – najgluplјa od svih gluposti. Definicija koja ide uz one ličnosti koje znaju šta su tačno pogrešno uradile – i koje bi dobro parče života dale da se mogu vratiti i isprave stvar.

Filokalist – onaj koji vidi lјepotu u svemu.

Filokalija korde – onaj koji je spoznao onu lјepotu koja mu ispunjava srce. I spreman da umre kraj/bez nje.

Ludik – onaj koji je pun životne vatre koju prezentuje kroz zabavu, razdraganost i smijeh.

Ludik lunar – opet onaj koji je pun životne vatre… ali kad je sam, žudnja za lјubavlјu ga pretvara u “mjesečevog plesača” (sam sa svojim srcem i suzama).

Bon vivant – onaj koji toliko voli život i njegove mogućnosti, da svaki dan proživlјava do krajnjih granica (nema vremena za žalјenje).

Aletiologija – učenje o istini.

Aletiologija ludens – onaj koji je živio kroz toliko lažnih obrazaca da je najednom odlučio da neizostavno izgovara istinu (po svaku cijenu).

Duende – mistična, neobjašnjiva sveza sa umjetnošću i stvaraocem.

Duende egzil – duboka emotivna sveza sa umjetnikom kroz čija djela čelјade doživlјava zalјublјenost i tjelesnu privlačnost.

Orenda – rijetka inspiracija koja se rađa zbog nečije pojave koja toliko obilјeži vaše srce da ste zbog nje sposobni da “promijenite svijet”, i što je bitnije, da promijenite sebe.

Athazagorofobija  – strah da ne budete zaboravlјeni, ignorisani, ostavlјeni od strane osobe koja vam mnogo znači (često ide uz morozis).

Komuovere ipse (commuovere ipse) – kada nečiji dodir dovodi do neobičnih reakcija (ježenje kože u području vrata) ili čak do suza (prilikom zagrlјaja).

Verklempt – potpuna preplavlјenost emocijama, i kad znaš da ih daješ sigurnim rukama. 

* * *

Matrica TH-3 posjeduje još aspekata koji ovdje ne mogu da stanu… jer za njih u priči jednostavno nema prostora. Ali, u krajnjem, kada pitate na osnovu čega mogu da “iščitam” sebe prije nego uđem u postupak “profilisanja”, evo dva odgovora:

Kvalitet naše ličnosti se da procijeniti na osnovu toga u kakvu se osobu zalјubimo. Ostali testovi mogu biti varlјivi. Zato… Ili budi ponosan, ili se zabrini. Ljubav je psihometrijski modul – izuzetno precizan, ali opet – najrizičniji.

Ljudi zapravo ne znaju zbog čega da se kaju više:  Zbog toga “šta” su postali?, Ili Zbog toga “ko” nisu postali?Živlјenje po obrascima pruža motku da se odbraniš… Kasno shvatimo da njome i sopstvena leđa mlatimo. “Šta ćeš biti?” je i dalјe bitnije od  “Ko ćeš postati?”.

Istina samo štipne kad se izgovori… Neopisivo boli kad se propusti.

Milisav S. Popović