Progres je drum. Pretpostavka veli – sami odlučujemo hoćemo li njime poći, ili ćemo ostati atrakcija – tek suva trava pored puta. Da li je zbilјa tako? Teorija evolucije je u mnogo čemu šuplјa, ali nije netačna… ali, opet, šuplјa je brate. Svi se mijenjaju… ali ne i u isto vrijeme. Jednoobraznost ne postoji. A na milione jedinki ni nema biološki potencijal da genetski iskorači, da im implodiraju sokovi napretka. Suve su šlјive na nogama. Kažu da kvalitetna iskra kasnije postaje dominantna osobina u cjelokupnoj vrsti – još jedna pretpostavka, koja više i nema valјanu osnovu. Jer, nešto grđe je postalo bitnije… Dinamičko penetrativna sila je vaskoliko potentnija od kvaliteta – kada govorimo o čovjeku. Radi jasnijeg uvida uzećemo primjer jedne manje indoevropske grupe naroda (ime nećemo navoditi) koja je u ovom času na deevolutivnom – silaznom putu razvoja. Za samo sto devedeset godina, prosječna visina im je skalirala za punih sedam centimetara. Problemi sa ručnim i vratnim zglobovima su prisutni kod 45% stanovništva, atipičan-nepravilan raspored zuba ima 41% lјudske mase, butni mišići su kratki i nerazvijeni, mužjaci gube kosu u ranim mladalačkim godinama, ženke imaju niže čelo i robusnije lice sa izraženim nozdrvama… provjerom količnika rasuđivanja i percepcije (nešto nalik generalnom testu inteligencije) ispostavilo se da su za čitavih dvadeset jedinica “manje pametni” od najbliže srodne grupe naroda. Ono u čemu su napredovali je fertilnost – žene mogu da rode i deset godina nakon prihvaćene optimalne crte. Ukratko, gen nekog muškarca koji je bio nizak, slabašan, ne mnogo inteligentan, ružnih zuba – prenešen je prije devetnaest decenija aktivnom inseminacijom na veći broj partnerki. Znači, dogodilo im se sledeće – da pokvarena mašina ne radi ništa drugo, sem da besomučno bode. I pravi na desetine sličnih mašina. Vjerovatno je svojevremeno imao i brata blizanca – jedino se na taj način može objasniti nagli genetski pad i repopulativna dekadencija ovog naroda. Felerična serija koja je postala masovno proizvodna, iako tržište to nije tražilo. Iako to njima samima nije trebalo. Šlјam nije prestao da se koti. Kakva dugoročna i dalekosežna tragikomedija. Takvo potomstvo se u profilisanju naznačno vodi pod etiketom – subidi. Iako smo naveli primjer čitavog jednog plemena, subida ima svuda – u svakom narodu… iako nisu najbrojniji, jesu nadmoćniji. Želјa da prežive kod njih je nadograđena želјom da tlače.

* * *

A postoji i druga grupa… iznenađujuće raštrkana.

Vaznesenost uma i duha, ma koliko sitna bila, jako je bolna po čovjeka. Ne zbog njega sama (jer naprednija verzija uma ne žulјa) – već zbog okoline i subida. A subidi su oni koji organski ne vole da se stvari i društvo mijenjaju. Glavni su krivci za repeticiju. Čim osjete miris napretka u nečijim očima, budite sigurni da će učiniti sve da im život nema nastavka. Zbog toga, bol i tuga nastaju uslјed neprilagođenosti ličnog programa rapida hardveru društva. Rapidi su individue sa resursnom klicom za više. Sa polifonim osjećajem za emocije, nadograđenim umom i smanjenom želјom da nekog povrijede. Evolutivni su iskorak u lјudskoj zajednici… i doveli su nas od kamenog do ovog doba. Sada, prvi put u civilizacijskoj istoriji, postoji opasnost da subidi preuzmu plemenitu misiju, izokrenu je i vrate planetu kamenom časovniku.

Ispričaću vam šta su lјudi od nauke prvo odgovorili kada su upitani da li su neki pojedinci na evolutivno većem nivou od ostalih. Objavlјen je zajednički stav, replikovan u najznačajnijim dokumentima – glasi: Ne postoji takva stvar kao što je “viša” ili “manja evolucija”. Nema je kod životinjskog svijeta, a samim tim ni kod čovjeka. Ipak, kategoričnost u izjavi nije prošla bez posledica. Danas plaćamo cijenu toj stravičnoj tvrdoglavosti. Uopšteno govoreći, nisu gospoda mnogo pogriješila – samo su se držali primusa u izvedenim zakonima: da je evolucija uslovlјena reproduktivnom i termodinamičkom efikasnošću. Bliže objašnjeno – ako se karaš i kotiš, pride ti nije mnogo ladno, onda si evoluirao. Zahvalјujući ovome – baš ovome – subidi vode golom razlike u gostima. Jer, Zemlјa je predviđena za nastanjivanje rapida, a trebalo bi samo da toleriše postojanje subida. Vidite li paradoks situacije? I što je važnije, osjećate li ga?

* * *

Poslušajte nekoliko karakteristika za obje grupe… Subid žena će na sve načine pokušavati da zasnuje zajednicu (brak i djeca po svaku cijenu) – rapid žena je spremna da čeka dok ne nađe onog koji odgovara visokim estetsko-etičkim kriterijumima (rijetko se koja uda na osnovu “kompromisa”). Subid muškarac se u 90% slučajeva reprodukuje u nekoliko izdanaka ne obazirući se na dalјe obaveze kao partnera i roditelјa – rapid mužjak zasniva emotivne spone koje nužno ne vode do reprodukcije (umiju život da posvete u održavanju života bližnjih (roditelјa, sestara, braće…). Subidi su fizički mnogo slabiji, ali su daleko spremniji i spretniji u nanošenju bola i rana. Rapidi, bez obzira na snagu – kontrolišu destruktivne impulse i uglavnom anuliraju agresiju. Intelektualni potencijal kod subida je sveden (nizak), kreativna sposobnost ograničena, podruglјivo posmatraju one sa znanjem – zato će koristiti sve načine da se domognu trona, jaka – vrlo jaka potreba da gospodare bolјima od sebe. Rapidi uživaju u osvajanju znanja i intimnim spoznajama – ne vape za moći, ne žele nužno da upravlјaju.

Kada čujete da je neko kupio diplomu, da je poslodavac neuk i užasan čovjek (žena), kada se začudite ko se razmnožava i kada se plašite na šta će sjutra da liči… odgovornost za ličnu budućnost je isklјučivo na vama. Ako su subidi uspjeli da se snađu u svijetu koji je komplikovan, šta onda vas sprečava? Ako kažete etika i moral – zašli ste u mat poziciju. Vaša etika je onda omogućila nemoralu drugih da riče sa krova. Rešenje je u adekvatnosti – adekvatno ponašanje u skladu sa prilikama. Pomiluj i zahvali se kada je dan dobar. Isuci mač, kada naiđe karakondžula. Ne uvlači očnjake dok se situacija ne pobolјša… dobri su za odbranu, a valјaju i kod osmjeha. Opremlјen, a ujedno fotogeničan.

U suprotnom, gospa Aldijana će sama cio posao da odradi… a ona ne bira kakvo grlo krvari.

Vidi, neće nikad biti lijepo kao što si sanjao… ali će biti bolјe nego što si mislio. Koristiš samo kočnicu – tu je tvoj vaskoliki besmisao… Imaš gas i kvačilo. Zato vozi adekvatno… u skladu sa uslovima i drumom. Niko stajanjem nije evoluirao. A ti si dugo sve ovo posmatrao.

Milisav S. Popović