Viljuška

Viljuška

Strah… strah da ću umrijeti bez grobnog cilja. Ljudi ne znaju kako je to, jer misle da im treba svrha tokom vikenda. Nikad nisam bio od tih… svrha ti je određena onim ka čemu ciljaš. Kad sve što si jednog dana, u finišu predaš… i odeš, odeš gore...
Van zidova

Van zidova

Konfabulacija predstavlja pojam, tj. situaciju u kojoj određena osoba ubjedljivo priča o događajima koji se nisu zbili, a u koje duboko vjeruje. Izraz je uglavnom medicinske prirode, jer se prevashodno očitavao kod pacijenata sa duševnim poremećajima, najčešće kod...
Selektivne surle

Selektivne surle

Kavez ad nauseam – stanje specifične mentalne tegobe u koje čovjek zađe, i nikako da se iščupa. Latinskog je porijekla, i podrazumijeva neku radnju ili razgovor/temu koja se toliko puta besciljno (bespredmetno) vodi – da dovodi do gađenja. Duša bi žuč da...
Igla

Igla

Pretvorili smo se u prah i šapat kad se to dogodilo… “To” nas je ujedinilo i učinilo bespomoćnim ujedno. Jer, dockan smo se pribrali. Kako govneni lјudi zaborave u šta smo se presložili, u kakvu gamad, dok se vaskolika opasnost nije obznanila. Tada...
Drvo koje pjeva

Drvo koje pjeva

– Aaam… Aaaj… Aaj-mo! – vukao je za sobom, držeći joj ruku nježno, ali čvrsto. Pokušavala je da održi korak uz njegov, ali štaka se češće zabadala u zemlju, nego što bi se od tla odgurnula. To, takozvano pomoćno sredstvo je sada dosta odmagalo....
Remek-djelo

Remek-djelo

Pomilova mališu po kosi, tiho mu reče da se ne pomjera… obrisa tanku suzu, pa se odmače iz prvog reda. U toj gomili, tačno je znao gdje… u koga da gleda. Kretao se lagano, oborenih vjeđa. Iza sebe je ostavio debeljka, dobro plaćenog da održi što tužniji...
Svinjodlak

Svinjodlak

Grebe, a? Sve što vidiš te grebe, jel? Doživljavaš ljude i njihove izjave kao sunovrat civilizacije, i pomisliš – ambis propasti kulja i proždire. I nema kočnica. Odosmo u tri mičke paterine! No, aj da pauziramo trejler. Vidio si tek sekvence, film umnogome može...
Nakon ovoga

Nakon ovoga

Trenom, kada se krupni đavoli budu povukli (pandemija i raznorodni društveni konteksti koji su uz nju prolajali), ostaće čovjek sa paklenim kusurom… sitnim vragovima koji će ga tokom noći posjećivati. Lizaće mu dušu ekserastim jezikom i mrmljati “pssst,...
Bjesomor

Bjesomor

– Nemoj to da radiš! – brat mu je stezao ruke, dok su sestra i žena ridale uz desno rame. – Moraš! – seljani su bijesno podvikivali, mašući bakljama da nastavi dalje. – Nemoj! – Moraš! – Nemoj! – Moraš! I dok ga je...
Nekoliko kapi

Nekoliko kapi

Vrlo ugodno. I raspored stolica, i lijep hlad ispod drvoreda lipa, i okolne prskalice… Da, zgodno mjesto za sve okupljene, a samo koji metar odatle vrelina ranog jula je lizala šta stigne. Opet, teško se disalo… i svi su jedva čekali da program počne (ma,...
S vješticama

S vješticama

Čudna bješe ta spona… Ona od vikarki, a ova – hara, ratnica. Malo je bilo takvih združeljubnosti među vješticama… posebno s one strane Zuba, ali opet, bjehu njih dvije… i bješe to sasvim dosta. Sestre… surodnice. Jedna poje stihove i...
Paunovi i ćurke

Paunovi i ćurke

Iako dokazi u dovoljnoj mjeri ne postoje (još), stanovište da svaka porodica doživljava svoj genetski vrhunac u samo jednom iznjedrenom potomku je opšteprihvaćena. Treba nekoliko generacijskih ciklusa da se rodi taj/ta kojeg/koju krase najbolje tjelesne i umne vrline...
Suncima

Suncima

One koji krenu da se bave profilisanjem začudi koliko je specifičnih aspekata lingvistike uključeno u ovu nauku… Tu su: etimologija (nauka o porijeklu riječi), etnolingvistika (jezik kultura), antropološka lingvistika (ljudska spoznaja izražena kroz riječi, i...
Mileno

Mileno

Dok je stezala zube, gledala je u one dvije brkate ženetine – htjela je da vrišti zbog njih, ne zbog bolova. – Ajde! Ajde! – jedna joj je zavrtala koljeno. – Ajde! Ajde! – druga joj skakala po stomaku. Neugodnost koju su pravile te grdne...
Dar s neba

Dar s neba

I kad je djelovalo da se svijet prevrnuo na leđa i da je samom sebi počeo da skube uši i udara laktom posred usirenog mozga… spas zbilja stiže. Najednom. Odozgo. S nebesa. * Sprave ih u početku nisu ni evidentirale. Prošle su kroz atmosferu pocijepavši nekoliko...